Psychotesty ceny v Kč včetně 21% DPH

Ceny psychologického vyšetření platné od 12. ledna 2019

 
Typ služby
Cena bez DPH
Cena celkem

Dopravně psychologické vyšetření před zahájením výuky v autoškole na žádost praktického lékaře (většinou řidičské oprávnění B) - věk do 18 let nebo studenti

 1.488

1.800

JARNÍ SLEVA ! Dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, podle § 87a odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dosažení celkového počtu 12 bodů)

 2.066

 1.653

2.500

2.000

JARNÍ SLEVA ! Dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, podle § 87a odst. 3 písm. b), c), d) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uložený soudem, nebo správním orgánem na dobu nejméně 6 měsíců, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněné zastavení trestního stíhání)

 2.066

 1.653

2.500

2.000

Dopravně psychologickév yšetření držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel C1+E, C, C+E dle § 87a, odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 1.653* 2.000

Dopravně psychologické vyšetření držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel D1, D1+E, D, D+E dle § 87a, odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 1.653* 2.000

Dopravně psychologické  vyšetření osoby, která žádá o získání profesního osvědčení ve smyslu § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (učitelé autoškol)

 1.736 2.100

Dopravně psychologické vyšetření řidičů taxi a smluvní přepravy osob

 1.653 2.000

Dopravně psychologické zkušebních komisařů a pro řidiče vozidel, kteří užívají výstražného světla modré barvy

 1.736 2.100

Dopravně psychologické vyšetření řidičů cizinců (pouze CZ řidičské oprávnění !) cena dohodou podle úrovně znalosti českého jazyka

od 1653 od 2000

Dopravně psychologické vyšetření na žádost praktického lékaře nebo specialisty

 2.066 2.500

Psychotesty pro strojvedoucí kolejových vozidel

 1.653 2.000

Dopravně psychologické vyšetření pro všechny řidiče v Mělníku

 2.066 2.500

Psychologické vyšetření zbrojní průkaz A B C D E

 1.653 2.000

 *) Od 1.7.2013 hradí náklady na dopravně psychologické vyšetření u osob v pracovněprávním vztahu jejich zaměstnavatel. Jedná se o řidiče skupin C, C+E a C1+E - největší hmotnost vozidla převyšuje 7 500 kg a řidiče skupin D, D+E, D1 a D1+E - zákon č. 101/2013 § 87a odstavec 7

Platba hotově a výsledky na počkání ihned po psychotestech

OBJEDNÁNÍ:  777 287 367