Psychotesty ceny v Kč včetně 21% DPH

Ceny dopravně psychologického vyšetření platné od 1. května 2016

Typ služby
Cena bez DPH
Cena celkem

VĚRNOSTNÍ SLEVA !  Pro řidiče profesionály, kteří u nás již byli v minulosti vyšetřeni

 1.488* 1.800

LETNÍ SLEVA ! Dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, podle § 87a odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dosažení celkového počtu 12 bodů)

 2.066

 1.653

2.500

2.000

LETNÍ SLEVA ! Dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, podle § 87a odst. 3 písm. b), c), d) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uložený soudem, nebo správním orgánem na dobu nejméně 6 měsíců, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněné zastavení trestního stíhání)

 2.066

 1.653

2.500

2.000

Dopravně psychologickév yšetření držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel C1+E, C, C+E dle § 87a, odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 1.653* 2.000

Dopravně psychologické vyšetření držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel D1, D1+E, D, D+E dle § 87a, odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 1.636* 2.000

Dopravně psychologické  vyšetření osoby, která žádá o získání profesního osvědčení ve smyslu § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (učitelé autoškol)

 1.736 2.100

Dopravně psychologické vyšetření řidičů taxi a smluvní přepravy osob

 1.653 2.000

Dopravně psychologické zkušebních komisařů a pro řidiče vozidel, kteří užívají výstražného světla modré barvy

  1.736  2.100

Dopravně psychologické vyšetření řidičů cizinců (pouze CZ řidičské oprávnění !) cena dohodou podle úrovně znalosti českého jazyka

 od 1.653 od 2.000

Dopravně psychologické vyšetření před zahájením výuky v autoškole na žádost praktického lékaře (většinou řidičské oprávnění B) - věk do 18 let nebo studenti

 1.488 1.800

Dopravně psychologické vyšetření na žádost praktického lékaře nebo specialisty

 od 2.066 od 2.500

Psychologické vyšetření zbrojní průkaz A B C D E F

 od 1.653 od 2.000

 *) Od 1.7.2013 hradí náklady na dopravně psychologické vyšetření u osob v pracovněprávním vztahu jejich zaměstnavatel. Jedná se o řidiče skupin C, C+E a C1+E - největší hmotnost vozidla převyšuje 7 500 kg a řidiče skupin D, D+E, D1 a D1+E - zákon č. 101/2013 § 87a odstavec 7

Platba hotově a výsledky na počkání ihned po psychotestech

OBJEDNÁNÍ:  777 287 367